Gdje smo
Locirani smo u staroj jezgri Jelse, neda-
leko od glavnog mjesnog trga (pjace) i
nasuprot glavne crkve (crkva Marijinog
uznesenja).
Moguć je također pristup autom jugo-
zapadnom mjesnom cestom koja vodi
do crkvenog trga gdje se i nalazimo.
Objekt u kojem je smješten naš pro-
jektni biro markiran je crvenim krugom
na karti.