Detalji konjske opreme. Na donjem dijelu uzengije nalazi se motiv alke u koju se gaša prilikom natjecanja alkara.