Radovi na drveniškoj rivi (uklanjanje borova, sadnja palmi i postavljanje prometnih znakova)
na vrh